Hakkımızda
KOZALAK ANAOKULU
Her kozalak tohumunu içinde taşır.
 
HEDEFİMİZ (VİZYON): Okulumuz; yetiştirdiği mutlu, özgüvenli, iletişime açık, duyarlı, insan sevgisi ön planda olan, sorumluluk sahibi ve millî değerlerine bağlı çocuklarla Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu “muasır (çağdaş) medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilme” hedefine uygun bir eğitim kurumu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmeyi hedefler.
 
GÖREVİMİZ (MİSYON): Belirlediğimiz “Vizyon”a göre, KOZALAK’ta yetiştirmek istediğimiz çocukların en önemli özellikleri şunlardır: 
                                                      
 
 
ATATÜRK HEDEF VE DÜŞÜNCELERİNİ BENİMSEMİŞ
 
 
Çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine gönülden inanan, ülkemize getirdiği yenilikleri ve yeniliklerin önemini bilen, bu yeniliklerin Türk toplumu için önemini kavrayan sözde değil, özde Atatürkçü, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller“ olarak yetiştiririz.
 
 
Mutlu ve Özgüvenli
Mutlu çocuklar için başarı, zor bir hedef değildir!
Her çocuğun biricik olduğunu bilinciyle çocuklarımıza ;koşulsuz sevgiyle kendilerini güvende hissettikleri, kabul ve değer gördükleri bir ortam sağlayız. Böylece, çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini sağlayıp onların mutlu ve özgüvenli olmalarını sağlarız.
 
Öğrenmekten Keyif Alan
Akademik başarının temelini oluşturan iç motivasyonla çocuklarımızın öğrenmek istedikleri bilgiler ile günlük hayatları arasında ilişkiler kurmalarını sağlarız. Böylece merak ettikleri dolayısıyla öğrenmek istedikleri 
bilgiye giden yolun eğlenceli olduğunu gören çocuk  her zaman bu yolculukta olmak isteyecektir. Biz onlara bu yolculuklarında hazırladığımız etkinliklerle kılavuzluk ederiz.
 
21.YY Düşünme Becerilerine Sahip
Her insan yaşadığı çağa uyum sağladığı sürece başarılı olur. Çocuklarımızın içinde bulunduğumuz çağa uyum sağlaması için birtakım becerilere sahip olması gerekir. Bu beceriler şunlardır:
   
Yaratıcılık ,Bilgi okur-yazarlığı
Medya okur-yazarlığı
Sosyal ve kültürlerarası beceriler
Eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi
İletişim ve işbirliği
Esneklik ve uyum
Girişimcilik ve öz yönelim
Üretkenlik ve sorumluluk
Liderlik
KOZALAK’ta yetişen çocukların bu becerilere sahip olmasını sağlarız.
 
İyi İnsan
Hayalini kurduğumuz dünya, güzel insanların bulunduğu bir dünyadır. İşte bu nedenle, biz öncelikli olarak çocuklarımızın iyi bir insan olarak yetişmesine çaba harcarız.  Empati yeteneği gelişmiş, tüm canlılara karşı hoşgörülü; arkadaşlık, yardımlaşma-paylaşma, sorumluluk duygusu gelişmiş, çevresiyle iş birliği ve barış içinde yaşamayı benimsemiş, aile bağlarına önem veren ve bunları davranış haline getirmiş bireyler yetiştiririz.
 
Çevre Bilinci Yüksek
Doğal yaşamın yeryüzündeki devamlılığını sağlayabilmek için çocuklarımızın doğaya ve yaşayan tüm canlılara karşı içlerinde var olan merak ve ilgilerinden yola çıkarak;  çevreye duyarlı, her canlının yaşam hakkına ve ihtiyaçlarına saygı duyan çevre bilinci gelişmiş çocuklar yetiştiririz.
 
Yabancı Dil Bilen
21. yüzyılın gerektirdiği becerilerden biri olan iletişim ve iş birliği kurabilme becerisini uluslararası boyuta taşımak önemlidir. Çocuklarımız dünyada en çok konuşlan dillerden biri olan İngilizceyi sadece İngilizce konuşulan bir ortamda oyunlarla ve etkinliklerle yaşlarına uygun bir düzeyde öğrenirler.