Prensiplerimiz

 ÇOCUĞA BAKIŞIMIZ 
“KOZALAK’ta çocukların içlerindeki özü ortaya çıkarmaya çalışırız.   “

Her kozalak tohumlarını içinde taşır, zamanı geldiğinde kozalakların içindeki tohumlar doğaya serpişir, küçük fidanlar olarak açar ve büyürler. İşte bu nedenle bizim için her çocuk bir kozalaktır. Doğa bize yetiştirmek istediğimiz çocuğun eğitimini tasarlarken ilham kaynağı olmuştur. Okulumuzun adını da bu benzeşimden oluşmuştur.
Çocuklarımızın içindeki tohumlar, onların farklı alanlarda sahip oldukları zekâ alanları ve yetenekleridir. Her kozalağın içindeki tohumlar gibi her çocuğumuzun da yeteneklerinin bazıları daha büyük bazıları daha küçüktür.  Bizler çocuğu şekillendirmeye çalışmadan çocukların içinde var olan yetenekleri ortaya çıkarabilecekleri uygun ortamları sağlıyoruz. Uygun zaman ve mekânda çocuk zaten bir tohum gibi açacak, doğal olarak gelişecek ve büyüyecektir. 

 

GÜVENLİK

Çocuklarımızın güvenliği her şeyin başında gelir. Okulumuzda bulunan 38 güvenlik kamerasıyla çocuklarımız gün boyu denetim altındadırlar. Kurucumuz, öğretmenlerimiz ve personelimizle gözünüzün arkada kalmayacağı güvenli bir ortamda çocuklarımızın eğitim almalarını sağlarız. Güvenli fiziksel ortamlarda etkinlik yapan, yemek yiyen, oyun oynayan çocuklar yetiştiririz.

 

 

 

SAĞLIK

 

“Her şeyin başı sağlıktır!” diyerek çocuklarımızın beslenmesinde son derece özenli davranırız. Yemek listelerini çocuklarımızın ihtiyaçları olan tüm besin değerlerini alacak şekilde oluştururuz. Çocuklarımızın dengeli ve sağlıklı beslenmesinin sağlarken yaşam boyu pozitif beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasını sağlarız. 

 

 

 

AKEDEMİK KADRO

Okulumuzda bulunan tüm öğretmenlerimiz, okul öncesi öğretmenliği dört yıllık lisans programlarından mezun eğitimcilerden oluşmaktadır. Öğretmenlerimiz aldıkları akademik eğitimle ve çocuklara duydukları sevgiyle her öğrencinin tek tek özgün bireyler olduğuna inanarak onların yeteneklerini ifade etmelerine, saygılı, sevgi dolu, hoşgörülü bireyler olmalarına, özgüvenlerini ve becerilerini geliştirmelerine liderlik ederler. 

 

 

 

ÖĞRENME ORTAMI

KOZALAK’ı; gelişimin yerini başarı, düşünmenin yerini bilmek, oyunun yerini oyuncak, oynamanı yerini yarışın almadığı okul” olarak planladık. 

Anne babasından ilk defa ayrılarak okul deneyimini yaşayacak olan çocuklarımız için okulumuz hoşgörülü, güven verici, destekleyici ve demokratik bir yaklaşımı benimsemiştir. “Okul” kavramıyla ilk kez tanışacak olan çocuklarımızın burada edineceği tutumun tüm okul hayatını etkileyebileceğinin farkındayız. Bu bilinçle, okuldaki tüm personelimiz çocuklara sıcak davranır ve koşulsuz saygı ve sevgi gösterirler. Okulda her durumda çocukların düşüncelerini belirtmelerini ve paylaşmalarını desteklenir. Okulda belirlenen kurallar çerçevesine okulda tüm çalışanların davranışları, birbiriyle tutarlı ve kararlıdır. 
 

Çocuğun kendini ifade etmesine ve özdenetim kazanmasına katkı sağlayacak ortamlar sunulur.Çocukların sosyal ve duygusal anlamda yeterliliklerinin gelişmesi ve diğer bireylerle daha çok işbirliği içerisinde olmaları önemsenir. Okulumuzda rekabet ve yarışa dayalı oyunlar YOKTUR. Çünkü, günümüzdeki eğitim anlayışında genellikle sınıf  içi ve dışı bireyselliğin ön plana çıktığı yarışmalarda; kazananlar kazandığı için kabul gördüğünü, kaybedenler ise kaybettiği için reddedildiğini düşünebilmekte veya böyle hissedebilmektedir. Kazanmak onay ihtiyacını arttırdığı, kaybetmek de ret duygusu yarattığı için çocukları mutsuz etmektedir. 

Bu nedenle, KOZALAK’ta, işbirliği içinde grupça kazanmanın olduğu oyunlarla çocuğun güven ve bağımsızlık duygusunun yüceltildiği bir ortam vardır.